عکس های خفن

سر رفته از تمام تنم دستهای تو
ای در تنم نشانه ی گندم ترین درو
 
اسطوره ی نجابت و ایثار،جفتِ من
سرتابه پای مشتعلت شعرهای نو

از خنده های خیسِ شکوفه رساتری
حتی خزان گرفته به یمن تو آبرو

گل می کنی دوباره که پیدا کنم تورا
پروانه های سوخته ام غرق جسنجو

از بوسه می نویسی و سیراب می شود
انگشت های نازکِ یک دشت آرزو

link

/ 3 نظر / 13 بازدید
ز-ج

خدایا کمکم کن پیمانی را که در طوفان با تو بستم در آرامش فراموش نکنم.